Featured


Card image cap
Pig waterer-Bowl

बंगुर लाई पानी खुवाउने डुड उपलब्ध छ / Duds are available for feeding the wild boar...

view

Card image cap
Pig Nipple

हामि संघ सुँगुर तथा बंगुर लाई पानि पिउने निप्ल उपलब्ध छ / We...

view

Card image cap
PIG FEED

हामि कहा बंगुर लाई दाना र पानि खुवाउने औजारहरु उपलब्ध छ / W...

view

Card image cap
Pig Feeders

मकै,गहु तथा अन्य र घास मिसाएर दाना बनाउने बंगुर लाई दाना ख...

view

Card image cap
Automatic Feeding System Of Sows

बंगुर को लागि दाना बनाउने मेसिन उपलब्ध छ . बंगुर लाई यस बा...

view

Card image cap
Plastic Slatted Floor

हामी कहाँ बंगुर लाई चाहिने काठको सट्टामा प्लास्टिक को फ्...

view

Card image cap
Combined Rice Mill Machine

Fix the machine frames at first.Mount rice mill and motor on the frame according o the picture . Rice combine mill,Millet crushing mill,wheat threshi...

view

Card image cap
Powder combined machine

Manual of Rice mill and powder combined machine धान कुट्ने ,चामाल पिस्ने,मकै पिस्ने,गह...

view

Card image cap
Combine Rice Mill (धान,गहु,कोदो,मकै पिस्ने तथा कुट्ने मेसिन

हामी कहाँ धान,गहु,मकै,कोदो पिस्ने तथा कुट्ने मेसिन 2 in 1 मा उ...

view

Card image cap
Honda Mini tiller

खेत रोप्ने उपयुत्त मेसिन मिनी टिलर सबै को रोजाई...

view

Card image cap
Honda mini tiller

mini tiller supplier and wholesale,manufacture,impoter,export...

view

Card image cap
Mini tiller Petrol engine / Gasoline

हामी कहा धान,मकै ,गहु,लगायत अन्य काम को लागि प्रयोग हुने य...

view