Card image cap
Pig waterer-Bowl

बंगुर लाई पानी खुवाउने डुड उपलब्ध छ / Duds are available for feeding the wild boar...

view

Card image cap
Pig Nipple

हामि संघ सुँगुर तथा बंगुर लाई पानि पिउने निप्ल उपलब्ध छ / We...

view

Card image cap
PIG FEED

हामि कहा बंगुर लाई दाना र पानि खुवाउने औजारहरु उपलब्ध छ / W...

view

Card image cap
Pig Feeders

मकै,गहु तथा अन्य र घास मिसाएर दाना बनाउने बंगुर लाई दाना ख...

view

Card image cap
Automatic Feeding Sy

बंगुर को लागि दाना बनाउने मेसिन उपलब्ध छ . बंगुर लाई यस बा...

view

Card image cap
Plastic Slatted Floo

हामी कहाँ बंगुर लाई चाहिने काठको सट्टामा प्लास्टिक को फ्...

view

Card image cap
Piglet Nursery Crate

बंगुर पालन लाई चाहिने सम्पूर्ण औजारहरु उपलब्ध छ, बंगुर प...

view

Card image cap
Pig -Farrowing-Crate

बंगुर लाई चाहिने सम्पूर्ण औजार हरु उपलध छ जस्तैःसुँगुर -...

view